Elektroizolacione rukavice se koriste u proizvodnji i distribuciji električne energije.
Što je debljina elektroizolacione rukavice veća veća je otpornost i zaštita od napona.

Elektroizolacione rukavice

elektroizolacione-rukavice-novatex
elektroizolacione-rukavice-klasa-novatex
Elektroizolacione rukavice
2.880,00 RSD
rukavica-elektrootporna-latex-klasa-00-novatex
Elektroizolacione rukavice
3.480,00 RSD
elektroizolacione-rukavice-novatex
elektroizolacione-rukavice-novatex
Elektroizolacione rukavice
3.720,00 RSD
rukavica-elektrootporna-latex-klasa-0-novatex
Elektroizolacione rukavice
4.320,00 RSD
elektroizolacione-rukavice-klasa-1-novatex
Elektroizolacione rukavice
4.560,00 RSD
rukavice-eletroizolacione-novatex
Elektroizolacione rukavice
5.220,00 RSD
rukavica-izolaciona-arc-flash-kompozitna-klasa-00-novatex
Elektroizolacione rukavice
6.240,00 RSD
elektro-rukavice-klasa-3-novatex
Elektroizolacione rukavice
6.636,00 RSD
rukavica-elektrootporna-latex-klasa-2-novatex
Elektroizolacione rukavice
7.920,00 RSD
rukavica-izolaciona-arc-flash-kompozitna-klasa-0-novatex
Elektroizolacione rukavice
8.400,00 RSD
rukavica-izolaciona-arc-flash-kompozitna-klasa-2-novatex
Elektroizolacione rukavice
9.480,00 RSD
rukavica-elektrootporna-latex-klasa-3-novatex
Elektroizolacione rukavice
11.160,00 RSD
rukavica-izolaciona-arc-flash-kompozitna-klasa-3-novatex
Elektroizolacione rukavice
12.120,00 RSD
rukavica-elektrootporna-latex-klasa-4-novatex
Elektroizolacione rukavice
16.920,00 RSD
rukavica-izolaciona-arc-flash-kompozitna-klasa-4-novatex
Elektroizolacione rukavice
16.920,00 RSD