Mlaznice, ventili, hidrantski ormari i oprema, vatrogasna creva, ključevi, kutije za PP aparate, vatrogasna armatura i ostalo spadaju u kategoriju - protivpožarna oprema.