U radne cipele spadaju: radne cipele duboke, radne cipele plitke i radne cipele poluduboke.