Radne cipele (O1, O2, O3)

U radne cipele spadaju: radne cipele duboke, radne cipele plitke i radne cipele poluduboke.