Ostalo - oprema koja ne spada u radnu i zastitu opremu, ali je potrebna i korisna u svakodnevnim radnim izazovima - novatex doo - zastita i radna oprema