Naočare, dodatna oprema za naočare, viziri kao i nosači vizira spadaju u kategoriju - zaštita očiju i lica.