Zaštita od izliva tečnosti

 

Upijači za ulje i upijači za hemikalije spadaju u opremu za zaštitu od izliva tečnosti.