Od osnivanja Novatex d.o.o. teži unapređenju kvaliteta svojih proizvoda, povećanju produktivnosti, poboljšanju uslova rada, rastu broja zaposlenih i obima poslovanja i stalnom poboljšanju efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta, uz poštovanje važećih zakona i propisa.

Sa politikom integrisanog sistema menadžmenta su upoznati svi zaposleni i zainteresovane strane, a za sprovođenje politike je odgovorno najviše rukovodstvo naše kompanije.

NOVATEX DOO poseduje sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015 sertifikovan od strane Management Systems Certification d.o.o. Beograd
 
NOVATEX DOO poseduje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2015 sertifikovan od strane Management Systems Certification d.o.o. Beograd
 
NOVATEX DOO poseduje sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu SRPS ISO 45001:2015 sertifikovan od strane Management Systems Certification d.o.o. Beograd

 

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Sertifikati:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001